Dužina kabla: 2,25m
Priključak kabla: 2-Pin (F)
Dužina sonde: 60mm
Promjer sonde: Ø 6mm
Oznaka: 33580307/0