Dužina kabla: 1,5m
Priključak kabla: 2-Pin (F)
Dužina sonde: 35mm
Promjer sonde: Ø 5mm
Oznaka: 33580297/0