Dužina kabla: 1,2m
Priključak kabla: 2-Pin (F)
Dužina sonde: 45mm
Promjer sonde: Ø 5mm
Oznaka: 33580298/0