Visina: 192mm
Promjer vanjski, donji: Ø 58-60mm (konus)
Promjer vanjski, gornji: Ø 163,5mm
Promjer unutarnji, gornji: Ø 159mm