KOMPLET OD 2 DIJELA
1) POKLOPAC
Promjer vanjski: Ø 187mm
Promjer unutarnji: Ø 183mm

2) SILOS
Visina: 255mm
Promjer vanjski1, gornji: Ø 187mm
Promjer vanjski2, gornji: Ø 181mm
Promjer unutarnji, gornji: Ø 179mm
Promjer vanjski, donji: Ø 47-48mm (konus)