Visina: 235mm
Promjer unutarnji, gornji: Ø 170mm
Promjer vanjski1, gornji: Ø 173mm
Promjer vanjski2, gornji: Ø 176mm
Promjer vanjski, donji: Ø 51-53mm (konus)

U KOMPLETU SA:
– Poklopac