Visina: 212mm
Promjer vanjski, donji: Ø 65-69mm (konus)
Promjer vanjski, gornji: Ø 185mm
Oznaka: EB04