Visina: 263mm
Promjer vanjski, donji: Ø 68-70mm (konus)
Promjer vanjski, gornji: Ø 228mm
Promjer unutarnji: gornji: Ø 223mm