Boca sadrži 1Kg sredstva za uklanjanje kamenca.

Karakteristike: Kamenac se stvara zbog korištenja tople vode, sprečavajući učinkoviti rad opreme, te uzrokuje povećanu potrošnju električne energije. Redovita upotreba calcineta sprječava stvaranje kamenca, osiguravajući savršenu učinkovitost svih mehaničkih dijelova, te ostavljajući unutrašnjost opreme sjajnom.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Za unutrašnjost perilica posuđa:
1. Potpuno ispraznite vodu.
2. Ispraznite košaru šalica i čaša.
3. Otopite 0.5 Kg calcineta u 5 litra tople vode, te ulijte u stroj.
4. Pokrenite jedan kompletan ciklus pranja.
5. Potpuno ispustite otopinu.
6. Napunite stroj vodom, te pokrenite ciklus ispiranja.
7. Ispraznite vodu, te ponovno napunite deterdžentom.

Za pribor, rezervne dijelove i bojlere:

Otopite 1Kg calcineta u 10 litra vruće vode, potopite komade za otkloniti kamenac (komadi moraju biti potpuno potopljeni), te ostavite da reagira sat vremena, nakon čega dobro isprati mlazom vode.

Sadrži: >30% Amidosulfonske kiseline

UPOZORENJE:
Uzrokuje iritaciju kože. Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju. Štetno za vodene životinje s dugotrajnim posljedicama. Izbjegavajte puštanje u okoliš. Pri rukovanju nosite zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu lica. Ako dođe do iritacije kože: potražite liječničku pomoć. Ako dođe do ustrajne iritacije očiju: potražite liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima: Oprezno ispirati mlazom vode nekoliko minuta. Ako su prisutne i lako uklonjive, uklonite kontaktne leće, te nastavite ispirati. U slučaju kontakta s kožom: Operite s mnogo sapuna i vodom. Uklonite kontaminiranu odjeću, te ju operite prije ponovne uporabe. Sadržaj/ kontejner zbrinite u skladu s lokalnim propisima.