Deterdžent za čišćenje aparata za espresso kavu.
Boca sadrži 750ml proizvoda, sa štrcaljkom.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:
Nanijeti nerazrijeđeni proizvod po još toplim dijelovima koje želimo oprati, pustiti da djeluje nekoliko minuta, nakon toga isprati vodom. Za tvrdokornije naslage: Uroniti dijelove koje želimo oprati u otopinu s toplom vodom oko 200-250 ml na 1L vode, pustiti da djeluje nekoliko minuta, nakon toga isprati vodom. Povremeno uliti oko 100 ml sredstva DETERGENTE MZ, u odvod aparata kako bi aparat ostao efikasan.

UPOZORENJE:
Ne nanositi na aluminij ili druge lake metale. Preporučuje se testirati kompatibilnost deterdženta s materijalom s kojim dolazi u dodir na manje vidljivom mjestu.

OZNAKE OPASNOSTI:
Može nagrizati metale. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Čuvati samo u originalnom spremniku. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U slučaju izljeva deterdženta apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

SADRŽI:
Natrijev hidroksid, kalijev hidroksid, D-glukopiranozu, oligomere.
ZA PROFESIONALNU UPOTREBU