Dužina, ukupna: 185mm
Dužina cijevi: 140mm
Promjer cijevi: Ø 8mm