Za pumpe:
– LGB
Tip: Zatvoren
Promjer, ukupni: Ø 88mm
Visina: 21mm
Visina priključka: 10mm
Promjer rupe za pričvršćivanje: Ø 8mm
Broj rupa: 2
Smjer okretaja: Smjer kazaljka na satu
Oznaka: ST043