Za pumpe:

Tip: Otvoren
Promjer, ukupni: Ø 67mm
Visina: 17mm
Visina priključka: 30mm
Promjer rupe za pričvršćivanje: Ø 7mm
Broj rupa: 2
Smjer okretaja: Smjer kazaljka na satu