Dužina: 94mm
Visina: 58mm
Promjer vanjski, bočni1: Ø 34mm
Promjer vanjski, bočni2: Ø 38mm
Promjer unutarnji, gornji: Ø 38mm
Promjer unutarnji, donji: Ø 13mm