Dimenzije: 70x33mm
Promjer vanjski priključka, strana1: Ø 21mm
Promjer vanjski, strana2: Ø 45mm
Promjer unutarnji, strana2: Ø 22mm

U KOMPLETU SA:
– Brtva plosnata