Šifra O-Ringa: 0144
Promjer vanjski: Ø 46,75mm
Promjer unutarnji: Ø 39,69mm
Debljina: 3,53mm
Materijal: Silikon (crveni)