Širina lima: 280mm
Širina zavjesa: 256mm
Dužina zavjesa: 82mm