Dužina, ukupna: 200mm
Dužina, rešetka: 165mm
Širina: 152mm
Visina: 85mm

NAPOMENA:
– Isti artikal kao: 35-532