Dužina: 150mm
Širina: 60mm
Promjer vanjski, strana1: Ø 33mm
Promjer unutarnji, strana1: Ø 25mm
Promjer vanjski, strana2: Ø 35mm
Promjer unutarnji, strana2: Ø 26mm
Oznaka: 61005703