Za pumpe:
– OLYMPIA: L63.T19
Tip: Otvoren
Promjer ukupni: Ø 70mm
Visina: 20mm
Visina priključka: 14mm
Promjer rupe za pričvršćivanje: Ø 8,2mm
Broj rupa: 2
Smjer okretaja: Smjer kazaljka na satu