Dužina, ukupna: 205mm
Dužina cijevi: 115mm
Promjer cijevi: Ø 10x6mm
Nepovratni ventil: Da