Dužina, ukupna: 190mm
Dužina cijevi: 140mm
Promjer cijevi: Ø 10x6mm

NAPOMENA:
– Bez matica