Dužina: 420mm
Promjer rupa za pričvršćivanje: Ø 5,5mm
Razmak rupa: 340mm (od sredine do sredine rupe)
Materijal: Plastika