Za pumpe:
– FIR: B274
Tip: Otvoren
Promjer ukupni: Ø 72mm
Visina: 20mm
Visina priključka 11mm
Dimenzije rupe za pričvršćivanje: Ø 9mm
Broj rupa: 12
Smjer okretaja: Smjer kazaljka na satu