Za pumpe:
– FIR: B221
Tip: Zatvoren
Promjer ukupni: Ø 80mm
Visina: 20mm
Visina priključka: 9mm
Dimenzije rupe za pričvršćivanje: Ø 9mm
Broj rupa: 3
Smjer okretaja: Obostran