Dužina, ukupna: 210mm
Dužina cijevi: 165mm
Promjer cijevi: Ø 9x6mm