Dužina, ukupna: 180mm
Dužina cijevi: 135mm
Promjer cijevi: Ø 10,65×6,25mm