Za pumpe:
– FIR: 4134SX, 4333SX
Tip: Otvoren
Promjer ukupni: Ø 80mm
Visina: 18mm
Dimenzije rupe za pričvršćivanje: 8x9mm (D-Profil)
Broj rupa: 2
Smjer okretaja: Smjer kazaljka na satu