Visina: 252mm
Promjer vanjski, donji: Ø 67-68mm (konus)
Promjer vanjski, gornji: Ø 198mm
Promjer unutarnji, gornji: Ø 194,5mm