Dužina: 100mm
Promjer cijevi: Ø 8mm
Promjer vanjski, priključka1: Ø 18mm
Promjer unutarnji, priključka1: Ø 14,5mm
Promjer unutarnji, navoja priključka2: Ø ~16,5mm (F)