KOMPLET OD 3 DIJELA
PRVI DIO
Visina: 26mm
Dužina ukupna osovine: 22mm
Promjer1 osovine x dužina: Ø 8x18mm
Promjer2 osovine x dužina: Ø 5,3x4mm
Dužina osovine: 4mm
Debljina membrane: 0,8mm

DRUGI DIO
Promjer vanjski: Ø 57mm
Promjer unutarnji: Ø 48mm
Debljina: 5mm

TREČI DIO
Promjer: Ø 57mm
Debljina: 0,2mm