TIP1
Šifra O-Ringa: 04312
Promjer vanjski: Ø 86,03mm
Promjer unutarnji: Ø 78,97mm
Debljina: 3,53mm
Materijal: Silikon, crveni

TIP2
Materijal: Viton, crni