Dimenzije: 21x20x19mm
Promjer osovine: Ø 3mm
Dužina osovine: 7mm
Broj znamenka: 4

U KOMPLETU SA:
– Poluga (Dužina: 35mm)