2 TIPA POD ISTU ŠIFRU

TIP1
Šifra O-Ringa: 04187
Promjer vanjski: Ø 54,28mm
Promjer unutarnji: Ø 47,22mm
Debljina: 3,53mm
Materijal: Viton, crni

TIP2
Šifra O-Ringa: 04187
Promjer vanjski: Ø 54,28mm
Promjer unutarnji: Ø 47,22mm
Debljina: 3,53mm
Materijal: Silikon, crveni