Dužina, ukupna: 133mm
Dužina cijevi: 100mm
Promjer cijevi: Ø 6,3mm
Promjer čepa: Ø 12,5mm