Dužina, ukupna: 160mm
Dužina, cijevi: 140mm
Promjer cijevi, vanjski: Ø 6mm
Promjer cijevi, unutarnji: Ø 4mm
Navoj strana1: Ø 1/8″ (M)
Navoj strana2: Ø 1/8″ (M)