Dužina, ukupna: 290mm
Širina: 46mm
Dužina cijevi: 203mm
Promjer cijevi: Ø 8mm
Navoj vanjski1, priključka: Ø 3/8″ (M)
Navoj vanjski2, priključka: Ø 3/8″ (M)
Navoj vanjski3, priključka: Ø 3/8″ (M)