Šifra O-Ringa: 04150
Promjer vanjski: Ø 44,75mm
Promjer unutarnji: Ø 37,69mm
Debljina: 3,53mm
Materijal: Silikon, crveni