Širina: 100mm
Dužina1: 25mm
Dužina2: 65mm
Promjer cijevi: Ø 6mm
Navoj priključka1: Ø 1/8″ (F)
Navoj priključka2: Ø 1/4″ (F)