Dužina: 8mm
Promjer rupe: Ø 0,5mm
Promjer vanjski1: Ø 14mm
Promjer vanjski2: Ø 9,5mm
Promjer unutarnji1: Ø 10,5mm
Promjer unutarnji2: Ø 9,3mm
Promjer unutarnji3: Ø 7mm