Promjer vanjski1 x dužina: Ø 17x4mm
Promjer vanjski2 x dužina: Ø 13x5mm
Promjer unutarnji: Ø 9mm
Dužina: 9mm
Materijal: EPDM