Dužina, ukupna: 115mm
Navoj1, strana1: Ø 1/2″ (M)
Dužina navoja1, strana1: 18mm
Promjer navoja2, strana1: Ø ~17,5mm
Promjer x dužina osovine, strana1: Ø 5,7x15mm
Navoj vanjski, strana2: Ø 3/8″ (M)
Dužina navoja, strana2: 9mm
Navoj vanjski, strana3: Ø 1/4″ (M)
Dužina navoja, strana3: 15mm