KOMPLET OD 2 DIJELA
1) ČEP
Dužina: 29mm
Promjer vanjski, glave: Ø 32mm
Promjer vanjski, tijela: Ø 28mm

2) RUČKA
Dužina: 50mm
Promjer vanjski, strana1: Ø 41mm
Promjer unutarnji, strana1: Ø 36,5mm
Promjer vanjski, strana2: Ø 37mm
Promjer unutarnji, strana2: Ø 32mm
Navoj vanjski: Ø ~16,5mm