Dužina: 105mm
Promjer vanjski: Ø 20mm
Dimenzije1, osovine: 14x8mm
Dužina, dimenzija1: 40mm
Dimenzije2, osovine: 9x6mm
Dužina, dimenzija2: 38mm
Oznaka: FA 397

NAPOMENA:
– Isti artikal kao: 11-139