Šifra O-Ringa: R5
Promjer vanjski: Ø 9,50mm
Promjer unutarnji: Ø 5,70mm
Debljina: 1,90mm
Materijal: Silikon (crveni)