Dimenzije: 49×17,5mm
Visina: 28mm
Broj kontakta: 3
Razmak pričvrsnih rupa: 25,5mm (od sredine do sredine rupa)
Dužina poluge: 64mm
Oznaka: G26
Struja1: 16A-1HP 250VAC
Struja2: 16(8)A 250V~