Dužina: 45mm
Promjer vanjski1: Ø 15mm
Promjer vanjski2: Ø 10mm
Promjer unutarnji: Ø 13mm
Dimenzije osovine: 6x7mm (trokutasta)
Dužina osovine: 32mm

U KOMPLETU SA:
– Brtva (13,5x4x4mm)
– Kvadratna osovina