• Depurator je pogodan za: Caffe aparate, perilice, konvektomate, ledomate i kućnu primjenu. Slika tablice prikazuje količinu depurirane vode na bazi tvrdoće vode. SADRŽAJ: - Spremnik soli (1 kom) - Ventil ALIA (1 kom) - Čelični spremnik od 8L napunjen s 5.5L ionske mase (1 kom) - Priključak (L-Profil) za preljev vode (1 kom) - Kit dezinfekcije ionske mase (1 kit) - Cijevi odvoda (3 mt) - Cijevi prelijevanja (1 mt) - Uputstvo
  • Depurator je pogodan za: Caffe aparate, perilice, konvektomate, ledomate i kućnu primjenu. Slika tablice prikazuje količinu depurirane vode na bazi tvrdoće vode. SADRŽAJ: - Spremnik soli (1 kom) - Ventil ALIA (1 kom) - Čelični spremnik od 12L napunjen s 8.5L ionske mase (1 kom) - Priključak (L-Profil) za preljev vode (1 kom) - Kit dezinfekcije ionske mase (1 kit) - Cijevi odvoda (3 mt) - Cijevi prelijevanja (1 mt) - Uputstvo
  • Depurator je pogodan za: Caffe aparate, perilice, konvektomate, ledomate i kućnu primjenu. Slika tablice prikazuje količinu depurirane vode na bazi tvrdoće vode. SADRŽAJ: - Spremnik soli (1 kom) - Ventil ALIA (1 kom) - Spremnik od 5L napunjen s 3.5L ionske mase (1 kom) - Priključak (L-Profil) za preljev vode (1 kom) - Kit dezinfekciju ionske mase (1 Kit) - Cijevi odvoda (3 mt) - Cijevi prelijevanja (1 mt) - Uputstvo
  • Depurator je pogodan za: Caffe aparate, perilice, konvektomate, ledomate i kućnu primjenu. Depurator ima ugrađen uređaj protiv preljevanja vode (Oznaka: NG). Slika tablice prikazuje količinu depurirane vode na bazi tvrdoće vode. SADRŽAJ: - Spremnik soli (1 kom) - Ventil 255/740 Logix Autotrol - Čelični spremnik od 8L napunjen s 5.5L ionske mase (1 kom) - Cijevi odvoda (3 mt) - Priključak (L-Profil) za preljev vode (1 kom) - Uputstvo

Naslov

Go to Top