• Ledomat proizvodi led u obliku šuplje kocke, pogodne za brzo hlađenje pića. Radi na sustav lopatica: Isparivač se sastoji od prstiju uronjenih u spremnik za vodu. Lopatice pomiču vodu, te proizvode kristalno čiste šuplje kocke leda. Jednom spremno, vrući plin dopušta da pojedinačne kocke padnu u spremnik. Idealan sustav za proizvodnju leda gdje je visoka tvrdoća vode. Mali "univerzalni" ledomat za sve namjene od stambenih do poslovnih, za male dnevne potrebe za ledom: šuplja kocka za pića, koktele, duga pića. Savršeno za vanjske štandove, hotele, te razne diskoteke, barove. Jednostavan transport, brza montaža, te prilagodljiv dizajnu namještaja.
  • Ledomat proizvodi led u obliku šuplje kocke, pogodne za brzo hlađenje pića. Radi na sustav lopatica: Isparivač se sastoji od prstiju uronjenih u spremnik za vodu. Lopatice pomiču vodu, te proizvode kristalno čiste šuplje kocke leda. Jednom spremno, vrući plin dopušta da pojedinačne kocke padnu u spremnik. Idealan sustav za proizvodnju leda gdje je visoka tvrdoća vode. Mali "univerzalni" ledomat za sve namjene od stambenih do poslovnih, za male dnevne potrebe za ledom: šuplja kocka za pića, koktele, duga pića. Savršeno za vanjske štandove, hotele, te razne diskoteke, barove. Jednostavan transport, brza montaža, te prilagodljiv dizajnu namještaja.
  • Ledomat proizvodi led u obliku šuplje kocke, pogodne za brzo hlađenje pića. Radi na sustav lopatica: Isparivač se sastoji od prstiju uronjenih u spremnik za vodu. Lopatice pomiču vodu, te proizvode kristalno čiste šuplje kocke leda. Jednom spremno, vrući plin dopušta da pojedinačne kocke padnu u spremnik. Idealan sustav za proizvodnju leda gdje je visoka tvrdoća vode. Mali "univerzalni" ledomat za sve namjene od stambenih do poslovnih, za male dnevne potrebe za ledom: šuplja kocka za pića, koktele, duga pića. Savršeno za vanjske štandove, hotele, te razne diskoteke, barove. Jednostavan transport, brza montaža, te prilagodljiv dizajnu namještaja.
  • Ledomat proizvodi led u obliku šuplje kocke, pogodne za brzo hlađenje pića. Radi na sustav lopatica: Isparivač se sastoji od prstiju uronjenih u spremnik za vodu. Lopatice pomiču vodu, te proizvode kristalno čiste šuplje kocke leda. Jednom spremno, vrući plin dopušta da pojedinačne kocke padnu u spremnik. Idealan sustav za proizvodnju leda gdje je visoka tvrdoća vode. Mali "univerzalni" ledomat za sve namjene od stambenih do poslovnih, za male dnevne potrebe za ledom: šuplja kocka za pića, koktele, duga pića. Savršeno za vanjske štandove, hotele, te razne diskoteke, barove. Jednostavan transport, brza montaža, te prilagodljiv dizajnu namještaja.

Naslov

Go to Top